Zwrot VAT budowa 2015

zwrot podatku VAT budowa 2015W 2015 roku pomimo wejścia w życie nowej ustawy regulującej zwrot podatku od budowy tj. zwrotu VAT za materiały budowlane - w dalszym ciągu część podatników korzystać może ze starych zasad rozliczania zwrotu VAT za materiały budowlane.

-------------------------------------------------

ZWROT VAT BUDOWLANEGO 2015

zwrot VAT budowlanego 2015Wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane można składać raz do roku aż do wyczerpania pięcioletniego limitu - wg. danych na 4kwartał 2013 roku - jest to nawet 36 092zł. Danych z 4 kwartału używamy dla wniosków składanych w drugim kwartale 2014 roku.

Zwrot VAT za materiały budowlane 2015

Od 2014 nastąpiły istotne zmiany w zasadach rozliczania VAT za materiały budowlane. zwrot VAT za  materiały budowlane 2015Weszła w życie nowa ustawa, która reguluje zasady odliczeń VAT budowlanego.

Pomimo to możliwe jest rozliczanie wniosków o zwrot VAT zarówno na starych jak i nowych zasadach.

Zwrot VAT za materiały budowlane na starych zasadach

Zobacz kto w dalszym ciągu skorzystać może ze starych zasad rozliczania wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane w 2015

Zwrot VAT za materiały budowlane na nowych zasadach

Zobacz kto musi stosować się do nowych zasad rozliczania zwrotu VAT za materiały budowlane w 2014 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------