Zwrot VAT budowa 2013

zwrot VAT budowlanego jest możliwy najprawdopodobniej tylko do końca 2013 roku

zwrot VAT budowa 2013

Po zakończeniu roku 2013 możliwe będzie tylko korzystanie z praw nabytych. Jeśli zaczniesz budowę po 2013 roku nie będziesz mógł skorzystać ze zwrotu VAT. Żeby móc korzystać z praw nabytych musisz złożyć wniosek o zwrot VAT budowlanego choćby na część wydatków do końca 2013 roku.

-------------------------------------------------

ZWROT VAT BUDOWLANEGO 2013

zwrot VAT budowlanego 2013Jak już wspomnieliśmy wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane można składać raz do roku aż do wyczerpania pięcioletniego limitu - wg. danych na 4kwartał 2012 roku - jest to nawet 35 000zł.

Niestety zwrot VATu budowlanego jest możliwy najprawdopodobniej tylko do końca 2013 roku.

Tak wynika z projektu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  oraz dokumentu  „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”.

Co więc zrobić jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku o zwrot VAT budowlanego lub jeśli dopiero planujesz inwestycję?

Jeśli już zakończyłeś inwestycję lub jesteś w jej trakcie a nie złożyłeś jeszcze nigdy wniosku o zwrot VAT budowlanego to do końca 2013 roku musisz to zrobić.

zwrot VAT budowlany 2014Jeśli jednak dopiero planujesz inwestycję - zdobądź pozwolenie na budowę i kiedy je uzyskasz złóż  do końca 2013 roku wniosek o zwrot VAT budowlanego choćby na podstawie jednej faktury na materiały budowlane, które kwalifikują się do zwrotu a tym samym otworzysz sobie 5letni limit zwrotu VAT budowlanego do wykorzystania! (np. kup cement za 100zł)

Pomimo zatem zakończenia możliwości rozliczania VAT budowlanego Ty korzystać będziesz z praw nabytych i nawet np. za 3 lata będziesz mógł rozliczyć budowę występując z wnioskiem o zwrot VAT budowlanego na podstawie praw nabytych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------