Rozliczanie budowy

Do rozliczenie budowy niezbędny będzie ci wykaz materiałów budowlanych, który jest próbą ministerstwa ułatwienia wyboru materiałów budowlanych do zwrotu VAT

 WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DO ZWROTU VAT

wykaz materiałów budowlanych 2015

 

Rozliczenie budowy może nastąpić w trakcie jej trwania. Można rozliczać np. etapami. Ważne żeby wniosku o zwrot VAT nie składać częściej niż raz do roku.

-------------------------------------------------

Zwrot z rozliczenia budowy

    Kwota zwrotu VAT z tytułu budowy domu może wynieść nawet  36 092,-
zwrot VAT rozliczenie budowy Przeliczono wg ceny m2 powierzchni budynku mieszkalnego z 4 kwartału 2013 roku.

-------------------------------------------------

ROZLICZENIE ZWROTU VAT Z BUDOWY

Rozliczenie budowy jest możliwe zarówno w trakcie trwania budowy jak i po jej zakończeniu np. jeśli zakończyłeś budowę w 2010roku to nadal możesz rozliczyć budowę w U.S. odzyskując nadpłacony VAT - dot. starych zasad zwrotu VAT od materiałów budowlanych, z których nie wszyscy mogą skorzystać, nowe zasady reguluje nowa ustawa z 2014 roku. Zobacz nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

rozliczenie zwrotu VAT 2015Jeśli budowałeś dom lub jesteś w trakcie jego budowy i posiadasz faktury VAT na zakupione na cele budowy materiały budowlane możesz wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane zwanego wnioskiem o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.

 

Jak rozliczyć budowę - zwrot VAT za materiały budowlane

Żeby rozliczyć VAT budowlany musisz wypełnić i złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiedni wniosek wraz z załącznikami.

budowa rozliczenie WZM 2015Rozliczenie Budowy sporządzamy na wniosku VZM-1. Rozliczenie wymaga również sporządzenia załączników - w zależności od sytuacji VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1/C lub ich kombinacji. Do wniosku o rozliczenie budowy koniecznie załącz kopię pozwolenia na budowę. Rozliczenie budowy opiera się o faktury VAT także musisz odpowiednio je przygotować wyszczególniając z faktury tylko kwalifikujące się do zwrotu VAT pozycje (nie wszystkie materiały budowlane możesz odliczyć), na każdej fakturze VAT określić wnioskowaną kwotę brutto i kwotę VAT. Uwzględnić należy korekty faktur VAT jeśli były wystawione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------