Rozliczanie budowy

Rozliczenie Budowy sporządzamy na wniosku VZM-1

rozliczanie budowy

 

Rozliczenie budowy może nastąpić w trakcie jej trwania. Można rozliczać np. etapami. Ważne żeby wniosku o zwrot VAT nie składać częściej niż raz do roku.

-------------------------------------------------

Zwrot z rozliczenia budowy

    Kwota zwrotu VAT z tytułu budowy domu może wynieść nawet  35 000,-
zwrot VAT rozliczenie budowy Przeliczono wg ceny m2 powierzchni budynku mieszkalnego z 2 kwartału 2012 roku.

-------------------------------------------------

ROZLICZENIE ZWROTU VAT Z BUDOWY

Rozliczenie budowy jest możliwe zarówno w trakcie trwania budowy jak i po jej zakończeniu np. jeśli zakończyłeś budowę w 2010roku to nadal możesz rozliczyć budowę w U.S. odzyskując nadpłacony VAT.

rozliczenie zwrotu VATJeśli budowałeś dom lub jesteś w trakcie jego budowy i posiadasz faktury VAT na zakupione na cele budowy materiały budowlane możesz wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane zwanego wnioskiem o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.

 

Jak rozliczyć budowę - zwrot VAT za materiały budowlane

Żeby rozliczyć VAT budowlany musisz wypełnić i złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiedni wniosek wraz z załącznikami.

budowa rozliczenieRozliczenie Budowy sporządzamy na wniosku VZM-1. Rozliczenie wymaga również sporządzenia załączników - w zależności od sytuacji VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1/C lub ich kombinacji. Do wniosku o rozliczenie budowy koniecznie załącz kopię pozwolenia na budowę. Rozliczenie budowy opiera się o faktury VAT także musisz odpowiednio je przygotować wyszczególniając z faktury tylko kwalifikujące się do zwrotu VAT pozycje (nie wszystkie materiały budowlane możesz odliczyć), na każdej fakturze VAT określić wnioskowaną kwotę brutto i kwotę VAT. Uwzględnić należy korekty faktur VAT jeśli były wystawione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------