Ulga budowlana - zwrot VAT

skorzystanie z ulgi budowlanej jest możliwe zarówno w trakcie trwania budowy jak i po jej zakończeniu np. jeśli zakończyłeś budowę w 2010roku to nadal możesz rozliczyć budowę w U.S. odzyskując nadpłacony VAT.

ulga budowlana odliczenia budowlane 2014

Niestety ulga budowlana najprawdopodobniej zostanie zlikwidowana z końcem roku 2013. 

-------------------------------------------------

kwota ulgi budowlanej

    Kwota zwrotu VAT z tytułu budowy domu może wynieść nawet  36 092,-

ulgi budowlane  Przeliczono wg ceny m2 powierzchni budynku mieszkalnego z 4 kwartału 2013 roku.

-------------------------------------------------

ULGA BUDOWLANA 2014

ulga budowlanaJeśli budowałeś dom lub jesteś w trakcie jego budowy i posiadasz faktury VAT na zakupione na cele budowy materiały budowlane możesz skorzystać z ulgi budowlanej występując do urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.

Ulga budowlana 2014 na starych zasadach

Zobacz kto może w 2014 roku rozliczyć ulgę budowlaną jeszcze na starych zasadach

Ulga budowlana 2014 na nowych zasadach

Zobacz kto w 2014 roku musi rozliczyć ulgę budowlaną na nowych zasadach

Nowe zasady to między innymi:

zasada powierzchni użytkowej

Zasada wcześniejszych praw własności

pozostałe zasady

stare warunki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulga budowlana

ulga budowlana a PIT

ulga budowlana 2014Ulga budowlana, z której możemy obecnie korzystać zwana często zwrotem VAT za materiały budowlane nie ma związku z ulgami budowlanymi rozliczanymi w dawnych latach. Więcej – ulga budowlana nie ma żadnego związku z rozliczeniami PIT. Oznacza to, że ulga nie stanowi odliczenia od przychodów w PIT i nie wykazuje się jej w zeznaniach rocznych.

Rozliczenie ulgi budowlanej możliwe jest na podstawie odrębnych przepisów i na specjalnie przygotowanych w tym celu formularzach VZM-1 zwanymi często wnioskami o zwrot VAT za materiały budowlane.

Jednocześnie uzyskanych z tytułu skorzystania z ulgi budowlanej przychodów nie wykazuje się w PIT – są to dochody zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 123 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------