Ulga budowlana - zwrot VAT

skorzystanie z ulgi budowlanej jest możliwe zarówno w trakcie trwania budowy jak i po jej zakończeniu np. jeśli zakończyłeś budowę w 2010roku to nadal możesz rozliczyć budowę w U.S. odzyskując nadpłacony VAT.

ulga budowlana odliczenia budowlane 2014

Niestety ulga budowlana najprawdopodobniej zostanie zlikwidowana z końcem roku 2013. 

-------------------------------------------------

kwota ulgi budowlanej

    Kwota zwrotu VAT z tytułu budowy domu może wynieść nawet  35 000,-

ulgi budowlane  Przeliczono wg ceny m2 powierzchni budynku mieszkalnego z 2 kwartału 2012 roku.

-------------------------------------------------

ULGA BUDOWLANA

ulga budowlanaJeśli budowałeś dom lub jesteś w trakcie jego budowy i posiadasz faktury VAT na zakupione na cele budowy materiały budowlane możesz skorzystać z ulgi budowlanej występując do urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulga budowlana a PIT

ulga budowlana 2014Ulga budowlana, z której możemy obecnie korzystać zwana często zwrotem VAT za materiały budowlane nie ma związku z ulgami budowlanymi rozliczanymi w dawnych latach. Więcej – ulga budowlana nie ma żadnego związku z rozliczeniami PIT. Oznacza to, że ulga nie stanowi odliczenia od przychodów w PIT i nie wykazuje się jej w zeznaniach rocznych.

Rozliczenie ulgi budowlanej możliwe jest na podstawie odrębnych przepisów i na specjalnie przygotowanych w tym celu formularzach VZM-1 zwanymi często wnioskami o zwrot VAT za materiały budowlane.

Jednocześnie uzyskanych z tytułu skorzystania z ulgi budowlanej przychodów nie wykazuje się w PIT – są to dochody zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 123 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulga budowlana 2014

Od 2014 roku nastąpią zmiany w uldze budowlanej. 

Ulga budowlana obowiązuje najprawdopodobniej tylko do końca 2013roku.

Tak wynika z projektu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  oraz dokumentu  „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku” który zakłada koniec możliwości skorzystania z ulgi budowlanej po roku 2013 z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych.

Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z ulgi budowlanej do końca 2013 roku musisz złożyć w urzędzie wniosek VZM-1 jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeśli natomiast już złożyłeś wniosek - niezależnie czy w roku 2013 czy np. w 2010, nabyłeś tym samym prawo do 5letniego limitu zwrotu, a co za tym idzie pomimo likwidacji ulgi po roku 2013 Ty nadal będziesz mógł korzystać raz do roku z ulgi budowlanej na podstawie praw nabytych aż do wyczerpania limitu lub upływu 5lat.

 

skorzystanie z ulgi budowlanej jest możliwe zarówno w trakcie trwania budowy jak i po jej zakończeniu np. jeśli zakończyłeś budowę w 2010roku to nadal możesz rozliczyć budowę w U.S. odzyskując nadpłacony VAT